بانک کشاورزی شعبه نوجین کد 5459

آدرس : بلوار ولایت - روبروی حوزه مقاومت شهید مدنی

شماره تماس : 3233 3876 071

شماره فکس: 3233 3876 071