اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر نوجین،  در ایران، روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵ اسفند “روز ‌درختکاری‌” است.

گل کاری پارک کوهپایه ای نوجین به روایت تصویر

زیر سازی و بیس ریزی خیابان قشقایی

زیرسازی و بیس ریزی خیابان صداقت

زیرسازی خیابان محمد رسول الله

زیر سازی و اجرای طرح قلمدان پارک کوهپایه ای