اخبار

ه گزارش آبپا به نقل از روابط عمومی فرمانداری فراشبند، پورزارعی فرماندار فراشبند با بیان اینکه شاهراه توسعه جاده

با توجه به مشکلات خطوط ارتباطی و عدم پوشش اینترنتی مناسب  در شهر نوجین و روستای منصور آباد بنا به درخواست شهرداری نوجین

در ادامه عملیات خیابان کشی شهری ،خیابان نخلستان شهر نوجین توسط پیمانکار محلی فاز زیر سازی ،لبه گذاری خیابان به اتمام رسید

با پیگیری های مجدانه مجموعه شورای اسلامی شهر نوجین و شهرداری و در ادامه سلسله جلسات و رایزنی ها با مقامات ارشد

 شهرداری شهر نوجین در صورت صلاحدید شورای اسلامی شهر و موافقت مقامات ذی صلاح به دنبال واگذاری مجموعه تفریحی