اخبار

 اولین جلسه بررسی طرح هادی شهر نوجین در مکان دفتر فنی استانداری با حضور مقامات ذی صلاح برگزار شد

با توجه به ضرورت نیاز به اتومبیل آتش نشانی در منطقه،خریداین ماشین در اولویت کاری قرارگرفت

شهردار شهر نوجین پس از طی شدن پروسه های اداری،سازمانی سرانجام در تاریخ 94/4/16 معارفه گردید

ارتباط مستقیم با نماینده تام الاختیار وزیر در رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور شماره پیامک (30007770)لطفا متن پیامک خود را کوتاه و کامل تهیه و ارسال فرمایئد.

عملیات تک لبه گذاری و زیرسازی خیابان های شفا و قشقایی شروع گردید ،که تک لبه و کانیو خیابان های قشقایی به پایان رسیده است