اخبار

زیر سازی خیابان شفا به روایت تصویر

جابجایی تیرهای چراغ برق و اتمام لبه گذاری خیابان محمد رسول الله

پلاستر نرمه کشی و نقاشی دیوار پارک محله ای به روایت تصویر

آماده سازی بلوار ولایت جهت اجرای تأسیسات

آغاز کانال کشی جهت لوله گذاری آب شرب

سردار  هدایت الله غلامی و سروان پاسدار سجاد دهقان از  شهدای مدافع حرم بر دوش همشهریان نوجینی خود با شکوه خاصی مورد استقبال و تشییع قرار گرفت.