اخبار

عملیات نصب سرعت گیر در جاده اصلی شهر نوجین

روز جنگلانه و کاشت 300 نهال در آبگرم نوجین به روایت تصویر

آغاز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین

تشییع با شکوه پیکر پاک شهید سهراب جوکار درشهر نوجین به روایت تصویر

شهید قلب تاریخ است. مراسم تششیع پاک و مطهر شهی دوران هشت سال دفاع مقدس شهید سهراب جوکار جمعه 1394/09/20 از شهر نوجین به طرف گلزار شهدا برگزار می گردد.

با حضور نویسندگان، اساتید ، پیشکسوتان نشر وتوزیع کتاب ، کتابدارن  ، فرمانداران ، بخشداران و شهرداران برگزیده حامی گفتمان کتابخوانی