اخبار

عملیات نقشه برداری در بافت شهر نوجین جهت طرح هادی شهر به اتمام رسیده است و طراحی نقشه در حال انجام می باشد

شهرداری نوجین با توجه به جذب مسافرین نوروزی در منطقه تفریحی آبگرم قصد توسعه و گسترش آن را دارد که با توجه به اقدامات جدید حیدر جوکار سرپرست شهرداری نوجین و مصوبات شورای اسلامی شهر نسبت به توسعه این منطقه در حال انجام می باشد.

سامانه پیام کوتاه شهرداری نوجین

500020602451 آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشد.جهت خدمت رسانی بهتر ما را یاری فرمائید.