اخبار

شهردار شهر نوجین پس از طی شدن پروسه های اداری،سازمانی سرانجام در تاریخ 94/4/16 معارفه گردید

ارتباط مستقیم با نماینده تام الاختیار وزیر در رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور شماره پیامک (30007770)لطفا متن پیامک خود را کوتاه و کامل تهیه و ارسال فرمایئد.

عملیات تک لبه گذاری و زیرسازی خیابان های شفا و قشقایی شروع گردید ،که تک لبه و کانیو خیابان های قشقایی به پایان رسیده است

احداث پل آبگرم نوجین به روایت تصویر

پارک کوهپایه و آبگرم شهر نوجین به روایت تصویر