اخبار

گزارش تصویری از پیاده روی خانوادگی در کوهپایه قلات

اولین سالگرد شهدای مدافع حرم

همایش پیاده روی خانوادگی با شعار انقلاب اسلامی هدیه الهی

گزارش تصویری از پیاده روی ورزشکاران شهر نوجین تا سفره خانه قلات

با دعوت قبلی از  کرامت الله روین تن رییس دفتر کورش کرمپور در شهرستان فراشبند  با حضور اعضای شورا شهر و شهردار محترم رضا محمدی جلسه ای برگزار شد