اخبار

در راستای خدمت رسانی به شهروندان شهر نوجین و تسهیل در رفت و آمد خودروهای سواری و عمومی و استفاده و سهولت در رفت و آمد شهروندان

در راستای تسهیل عبور و مرور و ایجاد دسترسی های شهری

ورودی شهر نوجین به تصاویر شهدا مزیّن شد.

اجرای نورپردازی بلوار ولایت  نوجین با سازه های نورانی

 

اجرای عملیات تک لبه و کانیو کوچه 22 بهمن و بهار به روایت تصویر

بیشتر از 6 ماه از انتخاب آقای رضا محمدی به عنوان  شهردار نوجین می گذرد، شاید فرصت خوبی باشد برای بررسی عملکرد 6 ماهه رضا محمدی شهردار نوجین