اولین سالگرد شهدای مدافع حرم

سخنران : حاج رسول استوار محمود آبادی

مداح : مهدی میرزایی

زمان : 14 بهمن ماه 95 ساعت 14:30 الی 16:30

مکان : مسجد امام خمینی (ره)  شهر نوجین

شهدای مدافع حرم شهر نوجین