بیشتر از 6 ماه از انتخاب آقای رضا محمدی به عنوان  شهردار نوجین می گذرد، شاید فرصت خوبی باشد برای بررسی عملکرد 6 ماهه رضا محمدی شهردار نوجین

البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که 6 ماه نه ملاک خوب بودن و نه ملاک بد بودن عملکرد یک مدیر است ، اما بررسی این عملکرد شاید بتواند در راستای افزایش اعتماد مردم و همچنین ادامه  فعالیت های شهرداری کمک کند.

 

 دانلود گزارش عملکرد 6 ماهه رضا محمدی