ورودی شهر نوجین به تصاویر شهدا مزیّن شد.


به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز عمليات غرور آفرين بيت المقدس و فتح خرمشهر تابلوي تصاوير شهداي گرانقدر شهر نوجین در بلوار ورودي این شهر نصب گردید.

 

tablo blv1.JPG

tablo blv10.JPG

tablo blv3.JPG

tablo blv2.JPG