یکی از مهم ترین ویژگی های یک شهر زیبا ، وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر شهری آن است که باعث تمایز آن شهر می شود و تاثیر زیادی بر منظر شهری دارد . در همین راستا شهرداری نوجین اقدام به آسفالت کوچه و خیابان های جوانان ، بهار و 22 بهمن ( به متراژ 24 هزار متربع )  برای تسهیل در رفت و آمد مردم نموده است.

 

photo_2017-08-26_03-02-570.JPG

photo_2017-08-26_03-03-011.JPG

photo_2017-08-26_03-06-564.JPG

photo_2017-08-26_03-06-524.JPG

photo_2017-08-26_03-03-294.JPG

photo_2017-08-26_03-03-263.JPG