عاشورائیان و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) همزمان با اربعین حسینی مسیر 4 کیلومتری امام زاده سید نظام الدین شهر نوجین را با پای پیاده رفتند.

 

پیاده روی اربعین در نوجین