بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه ‏های خیس آسمان.آغاز هفته بسيج بر تمام بسیجیان مبارکباد