سر تا سر مدینه پر از شوق و شور بود ، لبریز از طراوت و غرق سرور بود ، عالم ز عطر یاس مدینه معطر است ، پیوند آسمانی زهرا و حیدر است.

سالروز پاکترین، زلال ترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارکباد.