در راستای خدمت رسانی به مردم شریف شهر نوجین و ادامه عملیات آسفالت معابر ، پنج هزار متر دیگر از معابر شهر آسفالت گردید.این پنج هزار متر شامل خیابان های معلم و فرعی جنب پست بانک و فرعی امام خمینی می باشد.

رضا محمدی شهردار نوجین با بیان این نکته که خدمت رسانی شهری از وظایف شهرداری هاست افزود:

خیابان های آفرینش ، پاسداران و 9دی نیز که عملیات لبه گذاری از امروز آغاز شده به زودی در دستور کار آسفالت قرار خواهد گرفت.

جدول و لبه گذاری بلوار ولایت نیز 95 درصد انجام شده که تیرک های برق بزودی جمع آوری خواهد شد و در صورت عقب نشینی بقیه مالک های کنار بلوار ، عملیات آسفالت نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

IMG-20181020-WA0016.jpg

IMG-20181020-WA0017.jpg

IMG-20181020-WA0019.jpg

IMG-20181020-WA0003.jpg

IMG-20181020-WA0008.jpg

IMG-20181020-WA0004.jpg