در راستای نیاز ضروری شهرداری به گلخانه و خزانه گل و گیاه و توسعه فضای سبز شهری ، سرانجام گلخانه شهرداری در زمینی به مساحت 800 متر احداث گردید .

هچنین رضا محمدی شهردار نوجین با بیان اینکه در سال گذشته گل های مورد نیاز از شهرهای همجوار تامین می شود امروزبااحداث خزانه ، تولیدانواع گل های فصلی،گل های مورد نیازدر خزانه گل و گیاه شهرداری تولید می گردد و به زودی با حضور بخش خصوصی شاهد ایجاد مرکز تفریحی ، گردشگری و تالار در شهر نوجین خواهیم بود که عملیات نقشه برداری در حال انجام است.

446301478_381998.jpg

446331270_380948.jpg