گزارش تصویری از برخی اقدامات شهرداری نوجین در یک هفته گذشته

 1- پاکسازی شهر از نخاله های ساختمانی

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

2- پر کردن چاله های سطح خیابان های شهر

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

3-تعمیر شکستگی و رفع نشتی لوله آب خیابان جوانان

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg

IMG-20181106-WA0001.jpg