شهردار شهر نوجین پس از طی شدن پروسه های اداری،سازمانی سرانجام در تاریخ 94/4/16 معارفه گردید

. بیوگرافی شهردار روح الله اردشیری متولد 26/3/64 تحصیلات : کارشناسی ارشد بیولوژی تکوینی عضو شورای مشورتی توسعه استان فارس مشاور مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی دارنده چندین مقاله (ISI) و پژوهش در حوزه های فرهنگی - علمی - مذهبی عضو باشگاه

پژوهشگران جوان ایران

 

روح الله اردشیری شهردار نوجین