بر اساس بند  16 ماده 80 قانون شوراها و مصوبه شماره 33 مورخ 1397/9/23 ، شورای اسلامی شهر نوجین ، جهت رفاه حال عموم شهروندان و تشویق مردم به انجام امور عمرانی و همچنین به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر کاهش عوارض ساختمانی به میزان %20  درصد مسکونی و %25 درصد تجاری ازتاریخ 1397/10/15 به مدت 60 روز اعمال میگردد

.IMG-20190103-WA0002.jpg