همزمان با آغاز دهه فجر ، با حضور مسئولین شهرستان ، پروژه های عمرانی شهرداری نوجین با اعتباری بالغ بر 7/000/000/000 ریال به بهره برداری رسید

افتتاح آسفالت خیابان های آل عمران و معلم ، فرعی پست بانک ، و خیابان امام حسین به مساحت 10000 متر مربع اجرای تک لبه و کانیوا بلوار ولایت ف خیابان های آل عمران و آفرینش، شقایق
 
و خیابان پاسداران به متراژ 2400 متر جابجایی تیرک برق و شبکه بلوار ولایت، خیابان های پاسداران و معلم و..... به تعداد 40 عدد