به اطلاع شهروندان محترم شهر نوجین می رساند اجرای نمای سرامیک ممنوع  می باشد. خواهشمند است نسبت به اجرای نما با توجه به نقشه ساختمان، زیر نظر ناظر اقدام فرمائید.

روابط عمومی شهرداری  نوجین