اولین جلسه بررسی طرح هادی شهر نوجین در مکان دفتر فنی استانداری با حضور مقامات ذی صلاح برگزار شد

.در این جلسه که با حضور شهردار،مسئول فنی ،اعضاء شورای اسلامی شهر و بخشدار  مرکزی محترم شهرستان و مقامات استانی برگزار شد.اعضاء به ارائه پیشنهادات و برسی نقدها و مشکلات این طرح پرداختند و نهایتا جهت بررسی و اصلاح بیشتر طرح به جلسات آتی موکول شد

 

طرح هادی شهر نوجین