به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین ، حیدر جوکار با بیان اینکه سلامتی شهروندان یکی از مهمترین اولویت های مدیریت شهری است اظهار کرد:

 با توجه به اینکه کارگران خدمات شهری در سطح شهر فعالیت دارند، برای تمامی آنها آموزش‌های پیشگیرانه فردی در خصوص بیماری کرونا ارائه شده است،

همچنین در این زمینه ماسک‌ها و دستکش‌هایی که به کارگران تحویل داده شده به صورت روزانه تعویض و برای پاکبانانی که کار حمل زباله را بر عهده دارند دستکش‌ها در انتهای هر پست به صورت الزامی تعویض می‌شود.

virus 1

virus 2

virus 3