به منظور ایجاد زیبایی بصری ، افزایش امنیت شهری و همچنین دید عابرین پیاده و رانندگان در هنگام شب ، تدابیر و تمهیدات ویژه ای با همکاری مدیریت برق شهرستان در رفع روشنایی بلوار ولایت و معابر در  حال انجام است و باید همکاری ها در زمینه رفع مشکلات مردم افزایش یابد.
bargh1.jpg