عملیات نصب چراغ چشمک زن  بازودار در ورودی شهر و ابتدای پارک کوهپایه انجام شد. بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین ، این اقدام به منظور ارتقا ایمنی تردد در ورودی شهر صورت گرفته است

 

warning_1.jpg

warning_2.jpg