به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین ، حیدر جوکار شهردار نوجین و صادق فروغی فرماندار شهرستان فراشبند  با حضور در دفتر مدیرعامل توزیع برق استان جناب مهندس خسروی  ، پیرامون مسائل ومشکلات برق نوجین به خصوص بلوار ولایت  به بحث و تبادل نظر پرداخت.

.رفع مشکل برق شهر نوجین و بلوار ولایت از جمله مسائل مطرح شده در این دیدار بود

bargh_1.jpg