خانم دکتر فرامرزیان معاون امور بانوان و جوانان وزیر ورزش طی بازدیدهایی که از استان فارس داشتند در گذر از مسیر کازرون به سمت فیروزآباد با پیگیری های شورا و شهردار محترم در شهر نوجین توقف نمود که پس از ارایه ی مشکلات در حوزه ی ورزشی شهر توسط شهردار نوجین و ریاست محترم شورا و بازدید میدانی از مجموعه اقداماتی صورت گرفت

که قولهایی برای مرتفع ساختن مشکلات مجموعه از قبیل اتمام طرح زمین چمن مصنوعی و فراهم نمودن وسایل سرمایشی و گرمایشی سالن چند منظوره داده شد.

46868686.jpg

455566.jpg