احتراما با توجه به فرارسیدن هفته منابع طبیعی و کاشت نهال در این هفته و با توجه به سنت درختکاری که یک سنت خوب و پسندیده میباشد، و درخت مظهرحیات و زندگی میباشد، ضمن گرامیداشت روز درختکاری وتبریک و خداقوت به حافظان طبیعت وبا توجه به اقدام شورای اسلامی و شهرداری نوجین در خصوص توسعه پارک کوهپایه ای شهر نوجین به مناسبت فرارسیدن پانزدهم اسفند ،اقدام به کاشت دهها اصله درخت نخل وزیتون نموده

وبه منظور ایجاد نشاط و زیبایی و شادابی شهر ضمن توصیه در حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بویژه درختان ،از همه شهروندان درخواست کاشت درخت و هم حفظ و نگهداری و در حد امکان با توجه زحمات زیاد پرسنل خدماتی شهرداری نسبت به رسیدگی به درختان موجود در معابر و خیابانها آبیاری فضای سبز در دسترسشان را دارم و مارا در این امر پسندیده یاری نمایند .(با احترام حیدر جوکار)