به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین یکی از اولویتهای نیاز شهری برای تأمین رفاه حال شهروندان عملیات آسفالت معابر می باشد. به همین منظور و با هدف ارتقاي كيفي آسفالت  و رضایتمندی شهروندان، آسفالت خیابان های پاسداران با ۶۰۰۰هزار متر مربع و هزینه ۹۰۰میلیونی این خیابان توسط شهرداری و سپس خیابان آفرینش در محله رستم آباد را با هزینه ۳۵۰ میلیونی و با متراژ  ۲۵۰۰مترمربع در بهمن 99 انجام شد

 afarinesh2.jpg

pasdaran1.jpg

pasdaran2.jpg

afarenesh1.jpg