شهرداری نوجین جهت رفاه شهروندان و پاکسازی محوطه ساماندهی آرامستان با حضور و مشارکت خدام و خیرین و هیت امنا نسبت به نصب تابلو نماز میت و ایجاد سایبان  و لبه گذاری وآسفالت معابر مسیر گلزار شهدا با هزینه ۵۰۰میلیونی در فاز اول اقدام نمود.

 

2022.jpg

2555.jpg

20233.jpeg

2023.jpg

2021.jpg

4788.jpg