با همت پرسنل حوزه خدمات شهری، عملیات تسطیح، پاکسازی و نخاله برداری معابر سطح شهر انجام شد.

 road1.jpeg

road32.jpeg

road11.jpg