همزمان با اجرای پروژه های مربوط به تسطیح و زیرسازی محوطه ورودی پارک کوهپایه اقدامات ویژه ای در پارک کوهپایه انجام می‌یاید که شامل ایجاد احداث مسجد پارک با همکاری ستاد اقامه نماز استان و توسعه یک هکتاری فضای سبز پارک کوهپایه است که  در حال اجرا می باشد

 

p1.jpg

p2.jpg

p3.jpg

p4.jpg