با توجه به مشکلات خطوط ارتباطی و عدم پوشش اینترنتی مناسب  در شهر نوجین و روستای منصور آباد بنا به درخواست شهرداری نوجین

از مخابرات استان فارس جناب آقای  مهندس افشاری رئیس اداره هماهنگی ارتباطات سیار فارس جهت بررسی میدانی از شهر نوجین بازدید به عمل رساندند.

 روح الله اردشیری