در جلسه علنی فوق العاده  امروز 27 اسفند 1399 شورای اسلامی شهر نوجین که همانند روزهای گذشته به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1400 شهرداری تشکیل یافته بود اصلاحات تبصره های باقیمانده و پیشنهادات جدید اعضا و شهرداری مورد رسیدگی ، و تصویب شد.

 sale1400.jpg