حیدر جوکار شهردار نوجین در آستانه سال نو و در راستای تجلیل از زحمات ارزنده ی پرسنل خدمات شهری نوجین  در ارائه ی خدمات بهینه به شهروندان در طول ایام سال  که با تمام توان نسبت به پاکسازی معابر و نظافت سطح شهر اقدام می کنند تا محیطی سبز و شهری پاکیزه برای زندگی شهروندان مهیا کنند، تقدیر و تشکر کرد.

1400-1.jpg

 1400.jpg