ه گزارش آبپا به نقل از روابط عمومی فرمانداری فراشبند، پورزارعی فرماندار فراشبند با بیان اینکه شاهراه توسعه جاده

و راههای مواصلاتی است اظهارداشت: جاده جدید فراشبند به شیراز بیش از آنکه برای شهرستان فراشبند مفید باشد کلان شهر شیراز را در کوتاهترین زمان به بوشهر و عسلویه ارتباط می دهد و دهستان محروم کوهمره سرخی را از بن بست خارج می کند و می تواند شهرستان استراتژیک فراشبند که مستعد سرمایه گذاری در بخش های مختلف است را به مرکز استان ارتباط دهد.

پورزارعی ضمن تشکر از اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره راه شهرستان افزود: عالیشوندی فرماندار شیراز دراین ارتباط قول مساعدت داده اند.

در ادامه امیری رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان با بیان اینکه این مسیر چهل و دو کیلومتر جاده را کوتاهترمی نماید گفت: شانزده کیلومتر این جاده در حوزه فراشبند می باشد که عملیات راهگشایی آن از امروز آغاز شده و با توجه به قول شرکت کربنات سدیم جهت انفجار سه کیلومتر ترانشه سنگی به امید خدا تا پایان سال ۹۴ عملیات راهگشایی به پایان می رسد.

در پایان امیری افزود: عملیات راهگشایی پنج و نیم کیلومتر جاده به عهده اداره راه و شهرسازی می باشد که ادامه راهگشایی حمایت مسئولین و مردم را می طلبد.

 جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز