همزمان با عید سعید غدیر خم ،عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بلوار ولایت شهر نوجین آغاز شد.

 

خاک ریزی بلوار ولایت

خاک ریزی بلوار ولایت

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین