شهید قلب تاریخ است. مراسم تششیع پاک و مطهر شهی دوران هشت سال دفاع مقدس شهید سهراب جوکار جمعه 1394/09/20 از شهر نوجین به طرف گلزار شهدا برگزار می گردد.

"روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوجین"

 

شهید سهراب جوکار

شهید سهراب جوکار

شهید سهراب جوکار