سردار  هدایت الله غلامی و سروان پاسدار سجاد دهقان از  شهدای مدافع حرم بر دوش همشهریان نوجینی خود با شکوه خاصی مورد استقبال و تشییع قرار گرفت. 

 

مردم شهید پرور شهر نوجین روز سه شنبه20 بهمن ماه پیکر شهیدان سردار  هدایت الله غلامی و سروان پاسدار سجاد دهقان را از معراج الشهدای شهرستان فراشبند( حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع) ) به سوی شهر نوجین و گلزار شهدای این شهر تشییع  و به خاک سپردند

 

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان

هدایت الله غلامی و سجاد دهقان.

هدایت الله غلامی و سجاد دهقانی