به گزارش  روابط عمومی شهرداری نوجین،  پایگاه اورژانس  جاده ای 115  نوجین با حضور بخشدار مرکزی

شهرستان، ریاست شبکه بهداشت شهرستان،شورای اسلامی شهر،شهردار، پرسنل اورژانس و خانواده معظم شهدا افتتاح شد.

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

 

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین

اورژانس جاده ای نوجین