گزارش تصویری از شروع عملیات آسفالت خیابانهای محمد رسول الله،  صداقت، محرم، شفا، نخلستان،  قشقایی و پیام

 

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین

آسفالت خیابان های شهر نوجین