آغازاجرای عملیات تعویض واصلاح لوله کشی آب شرب شهری توسط شهرداری نوجین

 

لوله کشی آب شهر نوجین

لوله کشی آب شهر نوجین

لوله کشی آب شهر نوجین