نصب و راه اندازی تابلو دیجیتال روان تمام رنگی در بلوار ولایت

 

تابلو دیجیتال شهر نوجین

تابلو دیجیتال شهر نوجین

تابلو دیجیتال شهر نوجین