افتتاح روشنایی و فاز دوم رفوژ بلوار ولایت شهر نوجین با حضور فرماندار و امام جمعه و سایر مسئولین شهرستان

 

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین