به اطلاع مردم شهید پرور شهر نوجین می رساند شرکت تعاونی سهام عدالت فراشبند جهت ثبت نام و اخذ نماینده از مشمولین سهام عدالت شهر نوجین

دعوت به عمل می آورد، و از بین نمایندگان اعضا هیات مدیره برای سه سال با حقوق اداره کار انتخاب می گردد.

ضمنا از کلیه متقاضیان خواهشمند است با در دست داشتن کپی شناسنامه حداکثر تا تاریخ 28 مهر ماه به شرکت تعاونی سهام عدالت فراشبند مراجعه نمایید.سود سهام عدالت نیز تا پایان سال توزیع می گردد