مراسم افتتاح بانک کشاورزی نوجین روز چهارشنبه 5 آبان 95 باحضور مدیر کل بانک کشاورزی و مسئولان محلی

مجوز این بانک با پیگیری آقای نادر فریدونی و تلاش محسن پور زارعی فرماندار و شورای شهر نوجین گرفته شد، اما بدلیل نبود مکان مناسب، آقای احد جوکار یکی از اعضای نیک اندیش شورای شهر نوجین ساختمان فعلی بانک را با سرمایه شخصی ساخت تا مجوز این بانک در شهر نوجین ابطال نشود.

بانک کشاورزی نوجین

بانک کشاورزی نوجین

بانک کشاورزی نوجین