شهردار نوجین به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور در مدرسه شهید پناهی نوجین به دانش آموزان کتاب هدیه داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین ، رضا محمدی که در مدرسه شهید پناهی نوجین حاضر شده بود در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، به دانش آموزان این آموزشگاه کتاب اهدا نمود.

شهردار نوجین کتاب را بهترین یار انسان دانست و افزود : کتاب میراثی ماندگار ، پدیده ای شکوهمند و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگانی بشر است.

وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات معلمان از ایشان قدر دانی کرد و برای دانش آموزان نیز آرزوی توفیق بیشتر و علم اندوزی کرد.

اهدا کتاب توسط شهردار نوجین

اهدا کتاب توسط شهردار نوجین

اهدا کتاب توسط شهردار نوجین

اهدا کتاب توسط شهردار نوجین