به اطلاع شهروندان گرامی می رساند که شهرداری نوجین قصد دارد بخشی از  زمین پارک کوهپایه

را جهت استفاده مجموعه بازی ( قلعه بادی و ترامپولین ) به صورت اجاره ای به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از متقاضیان خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری نوجین مراجعه نمایند.